Žemės ūkio vandentvarkos paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.13

Žemės ūkio vandentvarkos paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje

Žemės ūkio vandentvarkos paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko paraiškų vandentvarkos projektams finansuoti prioritetinį vertinimą  ir sudarė pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ buvo renkamos gegužės 2 d. – liepos 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 23 634 348 Eur paramos lėšų. Galutiniais duomenimis per 3 mėnesius buvo pateiktos 89 paraiškos, kuriose paprašyta 24 740 284 mln. Eur paramos (paraiškų surinkimo rezultatai buvo tikslinami dėl dalies paraiškų išregistravimo). Taigi prašoma paramos suma viršijo skirtąją apie 1 mln. Eur.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paramos galėjo kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas buvo galima teikti individualiai arba su partneriais.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
Veiklos srities „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 6 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 25 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba tvenkinių hidrotechninius statinius, – suteikiama 20 balų.
 • Jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą.
 • Numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje, – suteikiama 15 balų.
 • Projektai, kuriuose griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
 • 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
 • 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
 • 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti tiltus, – suteikiama 20 balų.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 75 balai
 
Daugiausia – 75 atrankos balus – surinko 1 paraiška, 70 balų – 7 paraiškos, 65 balus – 3 paraiškos, 60 balų – 3 paraiškos, 56 balus – 2 paraiškos, 55 balus – 17 paraiškų, 52 balus – 1 paraiška, 51 balą – 8 paraiškos, 50 balų – 22 paraiškos, 46 balus – 1 paraiška,  45 balus – 5 paraiškos, 40 balų – 5 paraiškos, 37 ir 38 balus – po 1 paraišką. Tačiau paramos lėšų nepakako visoms 9 paraiškoms, surinkusioms po 36 balus. Tuo tarpu žemiau brūkšnio liko 3 paraiškos (paramos neužteko), surinkusios po 35 balus.
 
Jei įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Projektų valdymo komitetas. Taigi dėl 9 paraiškų finansavimo sprendimą priims ŽŪM.
 
Vėliau atliekamas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 13 d. 13:13