Žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimo terminas baigiasi gruodžio 31 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.12.10

Žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimo terminas baigiasi gruodžio 31 d.

Žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimo terminas baigiasi gruodžio 31 d.
Primename, kad ūkininkai, gaunantys paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones bei tiesiogines išmokas, iki š. m. gruodžio 31 d. turi atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 
Žemės ūkio valdos duomenys – tai deklaruotos žemės ūkio naudmenos, laikomi ūkiniai gyvūnai, įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre, ir panašūs duomenys.
Norėdamas atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis, pareiškėjas turi kreiptis į tą seniūniją, kurioje yra valdos centras.
 
Žemės ūkio valdų duomenis reikia atnaujinti ne tik iki einamųjų metų pabaigos, bet ir per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo. Prireikus žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.
 
Verta paminėti, kad, jeigu valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės, inicijuojamas žemės ūkio valdos išregistravimas iš registro.
 
Tais atvejais, kai žemės ūkio valda išregistruojama iki 2012 m. gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki 2012 m. gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti. Ši nuostata netaikoma pareiškėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas ir einamaisiais metais patvirtintiems  paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
 
Neatnaujinus žemės valdos duomenų gali būti fiksuojami neatitikimai, pavyzdžiui, dėl viršyto azoto kiekio, dėl nepateiktos informacijos apie valdoje naudotas trąšas ir pan. Tuomet užtrunka paraiškų administravimo procesas, be to, galimi ir finansiniai nuostoliai.
 
Pareiškėjai, abejojantys, ar atnaujino savo žemės ūkio valdų duomenis, raginami juos pasitikrinti seniūnijose pagal savo valdos centro adresą. Iškilus neaiškumų, galima kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos tel. (8 5) 252 6999, 1841.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:43