Žemės ūkio skyrius ir seniūnija – arčiausiai ūkininko
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.30

Žemės ūkio skyrius ir seniūnija – arčiausiai ūkininko

Žemės ūkio skyrius ir seniūnija – arčiausiai ūkininko
Nacionalinės mokėjimo agentūros ir rajono savivaldybių žemės ūkio padalinių, seniūnijų bendradarbiavimas itin svarbus skiriant paramą šalies žemdirbiams. Vakar šis bendradarbiavimas buvo aptartas konferencijoje, skirtoje artėjančiam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimui.
 
Į konferenciją atvyko Lietuvos savivaldybių žemės ūkio padalinių, ūkininkams atstovaujančios organizacijų, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir kitų įstaigų atstovai. Renginį organizavo Nacionalinė mokėjimo agentūra.
 
Vaidas Timinskas, šiuo metu atliekantis NMA direktoriaus pareigas, džiaugėsi, kad parama išmokama vis greičiau, o išmokamos paramos sumos kasmet didėja. Iki 2017 m. pabaigos už tais pačiais metais deklaruotus plotus bei gyvulius ūkininkus pasiekė beveik pusės milijardo eurų. TI avansas pasiekė 99 proc. pareiškėjų, o gruodžio mėnesį tiesioginių išmokų likusios dalies sulaukė 97 proc. pareiškėjų. Šiuos rezultatus pasiekti padėjo ne tik sumažintas neatitikimų skaičius paraiškose, operatyviai atliktos patikros vietoje, anksčiau pradėtas paraiškų administravimas, bet ir glaudus NMA ir savivaldybių bendradarbiavimas kasdienėje veikloje.
 
Šiais metais NMA veiklos prioritetas išlieka tas pats – išmokėti tiesioginių išmokų avansus ir pagrindinę dalį per trumpesnį laiką ir kuo didesniam pareiškėjų skaičiui. Planuojama, kad už 2018 m. deklaruotus plotus avansinės išmokos turėtų pasiekti ne mažiau kaip 99 proc. pareiškėjų. Tarp svarbiausių tikslų administruojant paraiškas šiais metais – neatitikimų prevencija ir sankcijų mažinimas, tinkama žemės valdymo teisės ir žemės dirbimo kontrolė, elektroninės komunikacijos skatinimas.
 
Renginio metu buvo pagerbtos tos seniūnijos ir žemės ūkio skyriai, kurie ypatingai prisidėjo prie 2017 m. atliktų darbų. Jiems skirti NMA padėkos raštai ir simbolinės dovanos.
 
  • Nominacijoje „Už glaudų ir sėkmingą bendradarbiavimą“ apdovanotas Kelmės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, Šilutės rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyrius, Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyrius. Jie atstovauja rajonams, kuriuose, remiantis 2017 m. pabaigoje atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, daugiausia pareiškėjų ir paramos gavėjų nurodė, kad pagrindinis informacijos apie paramą šaltinis yra savivaldybių institucijos.
  • Nominacijoje „Už pagalbą ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus“ apdovanotos  tos seniūnijos, kuriose nustatytas mažiausias neatitikimų skaičius paraiškose. Tai Pajūrio seniūnija  (Šilalės r.), Simno seniūnija (Alytaus r.), Šilavoto seniūnija (Prienų r.).
  • Nominacijoje „Už skatinimą naudotis e. priemonėmis“ apdovanotos seniūnijos, kuriose daugiausia pareiškėjų 2017 m. pasirinko gauti informaciją e. būdu – Upynos seniūnija (Telšių r.), Šeimenos seniūnija (Vilkaviškio r.), Šilutės seniūnija (Šilutės r.).
 
Dėkojame visiems žemės ūkio padaliniams ir seniūnijoms!
 
Konferencijos pranešimai:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 30 d. 13:35