Žemės ūkio produktų perdirbimo paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.26

Žemės ūkio produktų perdirbimo paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau

Žemės ūkio produktų perdirbimo paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau
Iki birželio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos gauti paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą įsigyti, o šiuo metu jau sudarytos ir šių paraiškų pirmumo eilės. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai, ir pareiškėjams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilių sudarymo terminas – rugpjūčio 12 d.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (Priemonė) sudarytos dvi pirmumo eilės.
 
Pagal Priemonės veiklą „Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas“ sudarytoje paraiškų pirmumo eilėje išsirikiavo 4 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 13,8 mln. Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimo etapui (birželio 1–30 d.) skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi bendra prašoma paramos suma viršija skirtąją, po paraiškų vertinimo etapo paaiškėjo, kuriems projektams pakanka paramos lėšų.
 
Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, nustatyta, kad tik dviem paraiškoms pagal veiklą „Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas“, surinkusioms 60 atrankos balų, pakanka lėšų. Šiuo metu jau pradėtas jų tinkamumo skirti paramą vertinimas. 2 paraiškos surinko 50 atrankos balų ir joms lėšų pakanka iš dalies. Paraiškų pirmumo eilę galima rasti čia.
 
Paaiškiname, kad tuo atveju, kai įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusių paramos paraiškų užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo paramos paraiškoms finansuoti. Jeigu bus skirtos papildomos lėšos, paraiškos bus vertinamos toliau.
 
Pagal Priemonės veiklos sritį „Kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara“ pateikta 17 paraiškų, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro šiek tiek daugiau nei 10 mln. Eur. Kadangi prašoma paramos suma neviršija skirtosios 12 mln. Eur sumos, visoms pagal šią veiklos sritį pateiktoms ir 35–65 atrankos balus surinkusioms paraiškoms lėšų pakanka. Taigi jau pradėtas šių paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Paraiškų pirmumo eilę galima rasti čia.
 
Šis paraiškų rinkimo etapas – pirmasis iš dviejų šiais metais numatytųjų. Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbėjai teikti paraiškas pagal Priemonę dar kartą turės galimybę šių metų rugsėjo 1 d. – spalio 31 d.
 
Primintina, jog paramos galės kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, o taip pat juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
 
Naudinga informacija:
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 26 d. 13:58