Žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.05

Žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje

Žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
Š. m. rugsėjį buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau baigė pirmą paraiškų vertinimo etapą – sudarė paraiškų pirmumo eilę.
 
2021 m. rugsėjo 1–30 d. paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 16,89 mln. Eur paramos lėšų. Šiuo laikotarpiu žemės ūkio perdirbėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikė 33 paraiškas, kurių bendra prašoma paramos suma 17,56 mln. Eur.
 
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.
 
Paraiškos vertinamos pagal 11 atrankos kriterijų
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 11 paraiškų atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35  balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Su prioritetiniais kriterijais ir už atitiktį jiems skiriamais balais bei pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams galima susipažinti NMA straipsnyje.
 
Didžiausias surinktas atrankos balų skaičius – 80 balų
 
Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad daugiausia, t. y. 80 atrankos balų, surinko 1 paraiška, 76 ,75 ir 70 balų taip pat surinko po 1 paraišką, 65 balus – 3 paraiškos, 60 balų – 8 paraiškos, 59 balus – 2 paraiškos, 55 balus – 5 paraiškos, nuo 54 iki 40 balų surinko 8 paraiškos, 2 paraiškos surinko po 35 balus ir viena paraiška – 30 balų. Kadangi pastaroji paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, ji buvo atmesta. Paraiškoms surinkusioms 80–35 balus skirtos paramos pakanka, tad šiuo metu atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Po tinkamumo skirti paramą paraiškų vertinimo etapo projektai bus svarstomi Žemės ūkio ministerijos sudarytame Projektų atrankos komitete (PAK). Vadovaujantis PAK rekomendacijomis galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priims žemės ūkio ministras.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 5 d. 08:56