Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė beveik 24 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.19

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė beveik 24 mln. Eur paramos

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė beveik 24 mln. Eur paramos
Birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (Priemonė) priėmimas. Turimais duomenimis prašoma paramos suma viršija Priemonei skirtą biudžetą, tad pareiškėjai, kurie galės pasinaudoti parama, paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę.
 
Iš viso 2022 m. birželio 1–30 d. pagal Priemonę buvo pateikta 21 paraiška – bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 23,88 mln. Eur. Iš viso Priemonei yra skirta 22,3 mln. Eur paramos lėšų, iš kurių:
 
  • 10 mln. Eur skirta ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui;
  • 12,3 mln. Eur skirta kitų žemės ūkio produktų perdirbimui.
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu pareiškėjams buvo kompensuojamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas, išskyrus jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo veiklą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą.
 
Taip pat pagal priemonės veiklos sritį buvo remiamos veiklos:
  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Išsamiau su paramos teikimo sąlygomis, reikalavimais pareiškėjams galima susipažinti NMA straipsnyje. Taip pat straipsnyje išvardyti paraiškų atrankos kriterijai. Paraiškų atrankos vertinimas vykdomas atsižvelgiant į nustatytus atrankos kriterijus, suteikiant vertinamai paraiškai balus už atitiktį kiekvienam iš atrankos kriterijų.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų atrankos vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
Šiuo metu NMA specialistai atlieka pateiktų paraiškų atrankos vertinimą. Vadovaujantis KPP  administravimo taisyklėmis paraiškų atrankos vertinimas turi būti atliktas per 30 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. Apie šio vertinimo etapo rezultatus informuosime, kai tik bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 17 d. 09:00