Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 7,38 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.03

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 7,38 mln. Eur paramos

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 7,38 mln. Eur paramos
Praėjusią savaitę baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ priėmimas. Preliminariais duomenimis buvo pateiktos 26 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma siekia 7,38 mln. Eur.
 
2020 m. liepos 20 d. – rugpjūčio 21 d. paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 14 705 213 Eur paramos lėšų. Šiuo laikotarpiu iš viso žemės ūkio perdirbėjai pateikė 26 paraiškas, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 7 386 247 Eur. Kadangi skiriama paramos suma lygiomis dalimis padalinta 10 Lietuvos apskričių, tai kiekvienoje apskrityje pareiškėjai gali pretenduoti į 1,47 mln. Eur paramą. Taigi kiekvienoje apskrityje situacija dėl projektų finansavimo skiriasi priklausomai nuo pateiktų paraiškų skaičiaus ir jose prašomos paramos sumos.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.
 
Detaliau susipažinti su paramos teikimo sąlygomis bei reikalavimais pareiškėjams galima NMA internetinėje svetainėje skelbtame straipsnyje.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atlieka žemės ūkio produktų perdirbėjų pateiktų paraiškų prioritetinį vertinimą. Vadovaujantis administravimo taisyklėmis prioritetinis vertinimas turi būti atliktas per 30 darbo dienų pasibaigus paraiškų priėmimo terminui. Apie minėto paraiškų vertinimo etapo rezultatus informuosime, kai tik bus sudarytos paraiškų, pateiktų skirtingose Lietuvos apskrityse, prioritetinės eilės.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 3 d. 14:08