Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 17,56 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.12

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 17,56 mln. Eur paramos

Žemės ūkio produktų perdirbėjai paprašė 17,56 mln. Eur paramos
Rugsėjo 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ priėmimas. Kviečiame susipažinti su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
2021 m. rugsėjo 1–30 d. paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 16,89 mln. Eur paramos lėšų. Šiuo laikotarpiu žemės ūkio perdirbėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikė 33 paraiškas, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 17,56 mln. Eur. Tad preliminariais duomenimis visoms paraiškoms finansuoti  trūksta apie 670 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.
 
Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:
  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
Išsamiau su paramos teikimo sąlygomis, reikalavimais pareiškėjams galima susipažinti NMA straipsnyje. Taip pat straipsnyje išvardyti paraiškų atrankos kriterijai. Paraiškų atrankos vertinimas vykdomas atsižvelgiantį į nustatytus atrankos kriterijus, suteikiant vertinamai paraiškai balus už atitiktį kiekvienam iš atrankos kriterijų.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų atrankos vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Šiuo metu NMA specialistai atlieka rugsėjį pateiktų paraiškų atrankos vertinimą. Vadovaujantis administravimo taisyklėmis paraiškų atrankos vertinimas turi būti atliktas per 30 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. Apie šio vertinimo etapo rezultatus informuosime, kai tik bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 14 d. 11:41