Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo terminas eina į pabaigą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.02

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo terminas eina į pabaigą

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo terminas eina į pabaigą
Liepos 10 d. – paskutinė diena, kada ūkininkai dar gali pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei pateikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones. Pirmasis deklaravimo etapas jau baigėsi birželio 15 d. Po šios datos teikiantiems paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus gauti parama bus mažinama 1 proc. už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
 
Vėluojantiems teikti paraiškas primename 2012 metų deklaravimo naujoves:
 
  • Tiesioginė išmoka už mėsinius galvijus ir mėsines avis nuo šiol bus mokama įregistruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, pateikusiems paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir jose nurodžiusiems, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus Ūkinių gyvūnų registre įregistruotus bei valdoje valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis.
 
  • Papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už ėriavedes siekiantys gauti asmenys paraiškoje gauti paramą už deklaruotus plotus turėtų neužmiršti nurodyti, jog prašo skirti papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už ėriavedes.
 
  • 2012 m. ūkininkai kviečiami dalyvauti KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ naujoje programoje „Tausojanti vaisių ir daržovių auginimo sistema“.
 
Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (pvz., dėl pareiškėjo mirties, ilgalaikio profesinio nepajėgumo, stichinės nelaimės, padariusios didelį poveikį valdai).
 
Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežastį pagrindžiančius dokumentus.
 
Vėluojantys teikti paraišką dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių jas galės pateikti iki šių metų gruodžio 1 d.
 
Preliminarūs paraiškų surinkimo duomenys
 
Iki š. m. liepos 2 d. gauta daugiau kaip 157 tūkst. tiesioginių išmokų paraiškų. Deklaruojamas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas yra apie 2,74 mln. ha.
 
Žemiau pateikiame iki liepos 2 d. gautų paraiškų pagal su plotu susijusias KPP priemones ir deklaruojamo ploto preliminarius duomenis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:05