Vyksta ūkių patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.18

Vyksta ūkių patikros

Vyksta ūkių patikros
Skleisti srutas ir mėšlą laukuose draudžiama šaltuoju metų laiku – nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. Kaip šio draudimo laikosi kaimo plėtros programų dalyviai bei gaunantieji tiesiogines išmokas, šiuo metu tikrina Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento specialistai.
 
Kovo 17 d. – balandžio 1 d. laikotarpiu atliekami 2015 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravusių bei paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones pateikusių pareiškėjų patikrinimai. Patikrų metu įvertinama, kaip laikomasi vieno iš valdymo reikalavimų – draudimo mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d.
 
Draudimas skleisti mėšlą ir srutas šaltuoju metų laiku galioja visų Europos Sąjungos šalių narių ūkininkams. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos chemikalais, naudojamais žemės ūkyje.
 
Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, valdymo reikalavimais turi būti patikrinta einamaisiais kalendoriniais metais ne mažiau kaip 1 proc. paraiškas pateikusių ūkininkų. Taigi Kontrolės departamento specialistai kovo 17 d. – balandžio 1 d. laikotarpiu planuoja patikrinti apie 2 300 Lietuvos ūkių.
 
Pažymėtina, kad šių patikrinimų rezultatai nulems galutinių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus dydį bei paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones sumą 2016 m. paraiškas pateikusiems ūkininkams. Patikros vykdomos jau kovo mėnesį tam, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra galėtų kuo greičiau išmokėti paramą šiais metais deklaruosiantiems ūkininkams. Patikras anksčiau vykdyti pradeda ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
 
Primename, kad vadovaujantis 2008 m. sausio 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-23 laikotarpiu nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. visais atvejais draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 28 d. 18:14