VVG informacija – naujame žemėlapyje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.12

VVG informacija – naujame žemėlapyje

VVG informacija – naujame žemėlapyje
Norintieji susipažinti su vietos veiklos grupių (VVG) vykdomais projektais nuo šiol išsamią informaciją apie VVG strategijų įgyvendinimą galės surasti naudodamiesi nauju VVG žemėlapiu, kurį rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) svetainėje.
 
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu strategijose numatytomis priemonėmis bus skatinamas ne tik veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, darbo vietų kūrimas, bet ir socialinio verslo įgyvendinimas bei inovacijos. Didelis dėmesys bus skiriamas ir jaunimui, siekiant sudaryti palankias sąlygas įsikurti, didinti užimtumą kaimo vietovėse, kurti verslus. 
 
NMA sukurto žemėlapio tikslas – informuoti visuomenę apie VVG teritorijoms skirtą paramą, paskatinti kreiptis paramos vietos projektams įgyvendinti. Kartu tai – galimybė matyti ir įvertinti LEADER metodo veiksmingumą ir tiesioginę naudą paprastam kaimo gyventojui, užtikrinti didesnę informacijos apie jį sklaidą.
 
Iš viso Lietuvoje veikia 49 VVG, kurių teritorijos atvaizduojamos žemėlapyje, todėl pasirinkti aktualią Jums VVG bus lengviau. Greičiau bus randama ir dominanti informacija.
 
Žemėlapyje pasirinkę norimą VVG, matysite jos strategijos įgyvendinimo laikotarpį ir strategijai įgyvendinti skirtą sumą. Paramos suma nurodyta atskiromis dalimis – VVG veiklos bei kitoms išlaidoms skirtą sumą (iki 20 proc.) ir vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirtą sumą. Ieškantiems daugiau informacijos pateikiamos nuorodos į konkrečius VVG interneto puslapius ir jų skiltis.
 
Primename, kad įgyvendinant kaimo vietovių plėtros strategijas praėjusiu laikotarpiu, buvo paremta beveik 3,4 tūkst. vietos projektų, skirtų kaimo vietovėse esantiems pastatams ir erdvėms sutvarkyti, bendruomenių materialinės techninės bazės stiprinimui ir sukūrimui, kultūrinėms veikloms įgyvendinti. Įgyvendintų projektų žemėlapį galima rasti čia. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą VVG strategijoms įgyvendinti skirta paramos suma siekia daugiau nei 110 mln. Eurų, šiuo metu 20 VVG jau yra pasirašiusios paramos sutartis vietos strategijoms įgyvendinti.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 08:58