VVG atstovai kviečiami dar kartą teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.09

VVG atstovai kviečiami dar kartą teikti paraiškas

VVG atstovai kviečiami dar kartą teikti paraiškas
Nuo birželio 15 d. šalies vietos veiklos grupės (VVG) vėl galės teikti paraiškas dėl paramos tarptautiniams projektams inicijuoti, taip pat VVG teritoriniam bei tarptautiniam bendradarbiavimui vystyti. Paraiškos bus renkamos vieną mėnesį – iki liepos 15 d.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ veikloms skirta:
  • „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ projektams įgyvendinti – 148 359 Eur;
  • „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 60 310 Eur;
  • „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 481 267 Eur paramos lėšų.
 
Parama – kaimo vietovių VVG ir dvisektorėms VVG
 
Dėl paramos kviečiamos kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG. Jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Įgyvendinantys tarptautinius projektus ir tarptautinius bendradarbiavimo iniciavimo projektus taip pat gali turėti partnerį – kitą viešąjį juridinį asmenį, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupę, įgyvendinančią vietos plėtros strategiją.
 
Partnerių skaičius nėra ribojamas ir paramos dydis nuo jo nepriklauso.
 
Paramos dydis – 3 tūkst. Eur ir 100 tūkst. Eur
 
VVG, priklausomai nuo įgyvendinamos veiklos, gali būti skirta tokia paramos suma:
  • „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ – iki 3 tūkst. Eur, paramos intensyvumas 100 proc.;
  • „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – iki 100 tūkst. Eur, paramos intensyvumas 95 proc.;
  • „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – iki 100 tūkst. Eur, paramos intensyvumas 100 proc.
Atkreiptinas dėmesys, jog bendra pagalbos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Pagal KPP veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ tinkamos finansuoti yra šios išlaidos yra: komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais.
 
Pagal KPP veiklą „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ remiamas investicijų į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai), investicijų į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą įsigijimas, taip pat ekonominės veiklos vykdymas. Taigi tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos projekto koordinavimo išlaidos (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt., kurių dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos (darbų ir paslaugų įsigijimas, leidinių leidyba ir kt.).
 
Pagal KPP veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ kompensuojamos projekto koordinavimo išlaidos, kelionių ir (arba) transporto nuomos, ir (arba) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos ir kt. (šių išlaidų dalis negali viršyti 5 proc. visų tinkamų pagal įgyvendinimo taisykles finansuoti projekto išlaidų vertės), projekto įgyvendinimo išlaidos (bendrosios išlaidos, naujų prekių įsigijimas, darbų ir paslaugų įsigijimas, kai darbų ir paslaugų rezultatais gali naudotis visi projekto parteriai).
 
Vykdant tiek tarptautinių projektų inicijavimo, tiek tarptautinių projektų bendradarbiavimo veiklas galės būti kompensuojamas PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikti balai. Susumavus paraiškoms skirtus atrankos balus, bus sudaromos paraiškų prioritetinės eilės.
 
Jei pagal veiklą bendra prašoma paramos suma viršys veiklai skirtąją, parama galės būti skirta daugiausia atrankos balų skaičių surinkusioms paraiškoms.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Atrankos kriterijus ir už juos skiriamą balų skaičių rasite įgyvendinimo taisyklėse, šiame straipsnyje, taip pat kvietimuose teikti paraiškas.
 
Paraiškos bus renkamos ir rudenį
 
Šiemet VVG paraiškos įgyvendinti visas tris veiklas dar kartą bus renkamos rudenį – nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 9 d. 10:03