Visuomenės apklausos duomenys ir džiugina, ir skatina NMA tobulėti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.21

Visuomenės apklausos duomenys ir džiugina, ir skatina NMA tobulėti

Visuomenės apklausos duomenys ir džiugina, ir skatina NMA tobulėti
Didžioji dauguma NMA pareiškėjų, paramos gavėjų pritaria nuomonei, kad informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones pakanka, be to, ją lengva rasti. 95 proc. NMA pareiškėjų, paramos gavėjų NMA veiklą ir paslaugas vertina teigiamai. Tai patvirtina 2018 m. atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas.
 
2018 m. pabaigoje buvo atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas: apklaustos dvi tikslinės grupės – 1 009 gyventojai ir 1 010 NMA pareiškėjų, paramos gavėjų. Atliekant tyrimą siekta objektyviai įvertinti minėtų tikslinių grupių informuotumą apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) ir jos priemones, koks jų požiūris į NMA veiklą ir teikiamas paslaugas.
 
Informacijos apie KPP priemones pakanka, rasti lengva
 
89 proc. pareiškėjų, paramos gavėjų pakako bendros informacijos apie galimybes gauti paramą pagal įvairias KPP priemones, taip pat 86 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų nurodė, jog su KPP susijusią informaciją buvo lengva rasti (pasisakančiųjų, kad informaciją labai sunku rasti, skaičius nesiekė 1 proc.).
 
Tyrimo metu pareiškėjų ir paramos gavėjų buvo klausiama, iš kur jie gavo informacijos apie KPP priemones, dėl kurių kreipėsi paramos. Kadangi dauguma pareiškėjų, paramos gavėjų dalyvauja su plotu susijusių priemonių veikloje, beveik 48 proc. respondentų nurodė savivaldybių institucijas (seniūnijas, žemės ūkio skyrius ir pan.). Toliau rikiuojasi radijas ir televizija (atitinkamai 27 proc. ir 26 proc.). Kaip informacijos apie KPP šaltinis nuo paminėtų sklaidos šaltinių mažai atsilieka NMA internetinė svetainė – ja naudojosi 25 proc. respondentų. Tuo tarpu 24 proc. nurodė informaciją radę internetinės žiniasklaidos pagalba.
 
Atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis antros tiriamos tikslinės grupės – Lietuvos gyventojų (46 proc.), nesidomi paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai galimybėmis, kur kas mažesnė jų dalis laiko save informuotais apie KPP paramą. Vis dėlto, 2018 m. 27 proc. gyventojų nurodė, kad informacijos apie KPP priemones yra pakankamai / veikiau pakankamai. Informacija apie ES paramą Lietuvos kaimui ir žemės ūkiui labiau domisi tie respondentai, kurie patys yra / buvo paramos gavėjais.
 
NMA veiklos vertinimas
 
Džiugu, kad didžioji dauguma (95 proc.) apklaustų pareiškėjų ir paramos gavėjų NMA veiklą ir paslaugas įvertino teigiamai. Palyginti su 2017 m. apklausos rezultatais, teigiamai vertinančių NMA veiklą pareiškėjų, paramos gavėjų skaičius 2018 m. padidėjo 4 proc. punktais: nuo 91 proc. 2017 m. iki 2018 m. 95 proc.
 
Vertinant pasitenkinimą NMA veikla ir paslaugomis lemiančius veiksnius, respondentams buvo pateikti atsakymų variantai. 2018 m. respondentai dažniausiai rinkosi „išmokų mokėjimo greitį“ (42 proc.), „aptarnavimo kokybę“ pasirinko 29 proc., „pateikiamų sprendimų ir kitos informacijos aiškumą“ – 14 proc. ir kiek mažiau (11 proc.) – „teisės aktuose apibrėžtos paramos teikiamos sąlygas“.
 
Kaip ir ankstesnių metų tyrimuose, skiriasi Lietuvos gyventojų ir pareiškėjų, paramos gavėjų apklausos rezultatai. 2018 m. NMA veiklą teigiamai įvertino 52 proc. Lietuvos gyventojų. Suprantama, kad šios tikslinės grupės nuomonei daugiausia įtakos turi žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija. Taigi NMA toliau ieško efektyvių informacijos sklaidos būdų, kad agentūros veiklos rezultatai pasiektų plačiąją visuomenę.
 
Dėkojame 2018 m. apklausos dalyviams už išsakytą nuomonę! Jūsų atsakymai mums svarbūs tobulinant NMA veiklą. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 21 d. 12:25