Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.12

Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje
Visuomenė laisvai ir nemokamai gali naudotis miškų rekreacine infrastruktūra, sukurta paramos lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama supažindinti visuomenę su pagal šią priemonę įgyvendintais projektais, pakviesti žmones laisvalaikį praleisti patogiai ir saugiai, projektų įgyvendinimo vietas pažymėjo žemėlapyje.
 
KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ tikslas – įgyvendinti aplinkosaugos tikslus, gerinti aplinkos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio kokybę, didinti miško visuomeninę estetinę vertę, plėtojant rekreacinę infrastruktūrą. Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai šios priemonės paramos lėšomis miškuose įrengė rekreacinius pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, transporto stovėjimo aikšteles, laužavietes ir pan. Lietuvos miškuose jau įrengta apie trys šimtai poilsiaviečių, kuriomis visuomenė gali naudotis laisvai ir nemokamai. Daugiau kaip 39,6 mln.  Lt (apie 11,5 mln. Eur)  investuotų paramos lėšų skirta  žmonių patogiam ir saugiam poilsiui. Įgyvendintų projektų vietas galima surasti NMA žemėlapyje, jos pažymėtos sutartiniais ženklais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 12 d. 10:50