Visoms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo paramos paraiškoms lėšų užteks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.19

Visoms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo paramos paraiškoms lėšų užteks

Visoms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo paramos paraiškoms lėšų užteks
Š. m. rugsėjo 16 − lapkričio 15 dienomis buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimasgalėjo teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Paramos paraiškas galėjo teikti tik pareiškėjas be partnerių. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Parama skirta investicijoms į perdirbimo sektorių skatinti. Šia priemone taip pat prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo įgyvendinimo – ekonomikos augimo skatinimo: investicijų perdirbimo sektoriuje skatinimo ir naujų darbo vietų kūrimo.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 850 226 Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Galimybe gauti paramą pasinaudojo 3 įmonės.
 
Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 19 d. 14:00