Visa paramos suma – realizavus užaugintą produkciją kaip ekologišką
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.07

Visa paramos suma – realizavus užaugintą produkciją kaip ekologišką

Visa paramos suma – realizavus užaugintą produkciją kaip ekologišką
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyviams paramos išmokos mokamos dviem etapais. Pusė jiems skirtos paramos įvertinus paraiškas buvo pradėtos mokėti jau praeitais metais nuo gruodžio 1 d. Likusi 50 proc. paramos dalis pareiškėjams išmokama tik informavus Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.
 
Taigi, 50 proc. likusios pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos išmokama tik tuomet, kai sertifikavimo įstaigos išduotame patvirtinamajame dokumente ir (arba) nutarimo išraše nurodyta informacija sutampa su pateikta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelės „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ informacija.
 
Ekologiniuose ūkiuose išaugintos produkcijos realizavimo vertė
 
Norint gauti visą paramą, ekologinių ūkių savininkams nebūtina realizuoti visos produkcijos – pakanka tokios dalies, kuri nurodyta programos įgyvendinimo taisyklėse, t.y. tiek, kad jos vertė sudarytų reikiamą sumą paramai gauti. Pavyzdžiui, jei ūkininkas jam priklausančiame plote yra įveisęs uogynus, tuomet produkcijos jis turi realizuoti už 1000 Lt/ha. Likusios derliaus dalies realizuoti norinčiam paramą gauti ūkininkui nėra privaloma. Produkciją galima parduoti arba neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms.
 
Produkcijos realizavimo vertė priklauso nuo vietos palankumo ūkininkauti bei auginamos kultūros rūšies. Mažiausios produkcijos realizavimo vertės yra nustatytos mažiau palankiose vietovėse auginamiems javams – šiomis sąlygomis ūkininkas jų turi realizuoti už 180 Lt/ha. Didžiausios – palankiose ūkininkavimui vietovėse augančiuose soduose, kurių produkcijos reikia realizuoti už 1600 Lt/ha.  Visų kultūrų – javų, daržovių, bulvių, vaistažolių, sodų ir uogynų privaloma produkcijos vertė paramai gauti įvardinta KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
(Pateiktoje žemiau lentelėje nurodyta, už kokią sumą būtina realizuoti ekologinį derlių.)
 
Palankiose ūkininkauti vietovėse
Javai
350 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
1050 Lt/ha
Sodai
1600 Lt/ha
Uogynai
1000 Lt/ha
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Javai
180 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
600 Lt/ha
Sodai
900 Lt/ha
Uogynai
600 Lt/ha
 
 
NMA specialistai taip pat primena, kad labdarai atiduota produkcija turi būti įvertinta vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina. Jei ūkininkas, kuriam pagal taisykles nurodyta realizuoti nustatytą produkcijos kiekį, ją parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę sumą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, 50 proc. paramos sumos jam skirta nebus.
 
 
Sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams – išimtys
 
Išimtys dėl nustatyto produkcijos kiekio realizavimo taikomos sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams. Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga nuo 2011 metų taip pat galioja ir bulvėms bei runkeliams. Tačiau jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus visgi reikės. „Jei pareiškėjo sertifikuoti gyvuliai atitinka bulvių ir runkelių plotą, jis turėtų nepamiršti, kad augindamas kitas daržoves, pavyzdžiui, kopūstus ar morkas, jas turi realizuoti už atitinkamą sumą“, – akcentuoja NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Sigutė Stakvilevičienė.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Pasak NMA specialistės S. Stakvilevičienės, tokiems ūkiams, neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį, yra mokama 100 proc. paramos suma.
 
Visa paramos suma išmokama ir tais atvejais, kai pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), pavyzdžiui, pasėlius užpuolusios ligos. Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoje jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiškai ūkininkaujančius – pasiekė didžioji dalis išmokų
 
Ekologiškai ūkininkaujančių pernai pateiktos paraiškos, jei jose nebuvo neatitikimų (viršdeklaravimų, įsipareigoto ploto sumažinimo, laukai, lyginant su ankstesnių metų paraiškomis, įbraižyti toje pačioje vietoje), jau baigtos vertinti. Nemažai daliai pareiškėjų jau išmokėta ne tik 50 proc., bet ir 100 proc. jiems pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“ priklausanti parama.
 
KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyviams už 2011 metus išmokėta paramos suma siekia 95,86 mln. Lt. Iki šių metų vasario 2 d. 73 proc. paraiškų jau autorizuota.
 
Iki šiol nebaigtos vertinti tik tos paraiškos, kuriose aptikti neatitikimai ar tęsiamos patikros bei visos procedūros, susijusios su bl3 deklaruotais laukais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:33