Vietos veiklos grupių dėmesiui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.11

Vietos veiklos grupių dėmesiui

Vietos veiklos grupių dėmesiui
Informuojame, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 3 d. įsakymu patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių pakeitimai.
 
Vienas iš svarbiausių pakeitimų – pratęstas vietos plėtros strategijų įgyvendinimo laikotarpis, t. y. vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijas turi įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
Tuo tarpu vietos projektų vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. liepos 1 d. Vietos projektus pagal vietos veiklos strategijas privaloma baigti ir visus vietos projektų baigimą įrodančius dokumentus pateikti iki 2015 m. rugpjūčio 30 d.
 
Taip pat buvo papildyta vietos projektų patikrų, susijusių su įnašo natūra - nemokamo savanoriško darbo tikrinimu – tvarka. Nuo šiol, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios, vietos projekto vykdytojas privalo elektroniniu paštu informuoti vietos plėtros strategijos vykdytoją (vietos veiklos grupę) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį patikrų vietoje skyrių (pagal vietos projekto įgyvendinimo vietą) apie tai, kada ir kokie darbai bus atliekami. Būtina nurodyti:
 
  • Strategijos vykdytojo, kuriam pateiktas vietos projektas, pavadinimą;
  • Vietos projekto vykdytojo pavadinimą;
  • Vietos projekto pavadinimą ir numerį;
  • Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį;
  • Informaciją apie nemokamo savanoriško darbo pobūdį ir planuojamą sukurti produktą/rezultatą, konkrečią dieną, valandą, darbų trukmę ir kas šiuos darbus atliks.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog strategijos vykdytojas privalo atlikti visų vietos projektų vykdytojų atliekamų savanoriškų darbų patikras vietoje ir įsitikinti, kad savanoriškas darbas atitinka priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėse nustatytus tinkamumo reikalavimus.
 
Strategijos vykdytojas apie numatomas atlikti savanoriškų darbų patikras taip pat turi informuoti  agentūros teritorinį patikrų vietoje skyrių. Agentūra, vadovaudamasi savo darbo procedūromis, taip pat atliks savanoriškų darbų patikras. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:11