Vertinamos žuvininkystės regiono VVG paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.21

Vertinamos žuvininkystės regiono VVG paraiškos

Vertinamos žuvininkystės regiono VVG paraiškos
Rugsėjo pradžioje baigėsi žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių (ŽRVVG) paraiškų rinkimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) iš viso buvo pateiktos 7 paraiškos, kuriose prašoma suma yra daugiau nei 8,7 mln. Eur. Šiuo metu NMA specialistai, atsižvelgdami į priemonės įgyvendinimo taisykles, vertina ŽRVVG ir jų pateiktų vietos plėtros strategijų tinkamumą. Tinkamoms strategijoms įgyvendinti paramos dydis bus apskaičiuotas vadovaujantis minėtomis taisyklėmis bei paramos skyrimo ir apskaičiavimo metodika.
 
Primename, kad remiamos tokios vietos plėtros strategijos, kuriomis, investuojant į kitus ekonomikos sektorius (išskyrus infrastruktūrą), įvairinama verslinės žvejybos ir akvakultūros veikla, didinamas konkurencingumas, visais žvejybos ir akvakultūros produktų grandies tiekimo etapais skatinamos naujovės bei darbo vietų kūrimas. Taip pat siekiama žvejybos ir akvakultūros regionuose apsaugoti ir gausinti gamtos išteklius, puoselėti kultūros paveldą, skatinti socialinę gerovę, stiprinti žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vaidmenį vykdant vietos plėtrą ir kita.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:08