Vertinamos papildomos smulkiųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.14

Vertinamos papildomos smulkiųjų ūkininkų paraiškos

Vertinamos papildomos smulkiųjų ūkininkų paraiškos
Informuojame, kad pradėtos vertinti papildomos pareiškėjų, teikusių paraiškas pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2016 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d. laikotarpiu, paraiškos.
 
Įvertinus smulkiųjų ūkininkų paraiškas, surinkusias 95–65 balus, paaiškėjo, kad ne visos kvietimui skirtos paramos lėšos bus panaudotos. Taip pat, atsižvelgdama į didelį pageidaujančių gauti šią paramą skaičių, minėtai veiklos sričiai LR Žemės ūkio ministerija papildomai skyrė 255 417 Eur. Taigi šiuo metu jau pradėtos vertinti paraiškos, surinkusios 60 balų. Tokių paraiškų iš viso yra 128.
 
Primename, kad minėtam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 4 mln. Eur paramos lėšų. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktos 534 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma viršijo 7,9 mln. Eur.
 
Pirminė paraiškų pirmumo eilė buvo sudaryta atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, minėta informacija patikrinama, atsižvelgiant į tikrinant gautą informaciją, eilė kinta. Naujos paraiškos gali būti pradėtos vertinti ir kitiems pareiškėjams išregistravus savo paraiškas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 14 d. 09:19