Vertinamos papildomos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.23

Vertinamos papildomos paraiškos

Vertinamos papildomos paraiškos
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pradėjo vertinti 55 projektų atrankos balus surinkusias ir praėjusiais metais pateiktas paraiškas gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2016 metais buvo renkamos nuo gegužės 16 d. iki birželio 30 d. Iš viso buvo pateiktos 1 076 paraiškos, kuriose prašoma per 87 mln. Eur. Kadangi prašoma paramos suma viršijo skirtąją, 2016 m. liepą buvo sudaryta pirminė paraiškų pirmumo eilė. Toliau buvo vertinamos 747 paraiškos, surinkusios nuo 60 iki 100 prioritetinių atrankos balų.
 
Pirminė paraiškų eilė sudaroma vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams. Vėliau, vertinant pareiškėjų tinkamumą gauti paramą, paraiškose pateikti duomenys sutikrinami su duomenų bazėse pateiktais duomenimis, todėl pirminė paraiškų eilė gali kisti. Taip pat pirminė paraiškų koreguojama pareiškėjams išregistravus paraiškas.
 
Pirmą kartą paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  eilė buvo pakoreguota š. m. kovą. Atsilaisvinus vietoms paraiškų pirminėje eilėje, buvo pradėtos papildomai vertinti 167 paraiškos, surinkusios 56–59 projektų atrankos balus.
 
Š. m. birželį eilė buvo pakoreguota dar kartą. Šiuo metu NMA specialistai papildomai pradėjo vertinti 28 paraiškas, surinkusias 55 projektų atrankos balus. Apie paraiškų tolesnį vertinimą šie pareiškėjai bus informuoti individualiai. Taip pat savo pateiktų paraiškų administravimo eigą galima stebėti informaciniame portale.
 
Su 2016 m. gegužės–birželio mėn. paraiškas pateikusiais pareiškėjais jau pasirašyta 790 paramos sutarčių, pagal kurias investicijoms į žemės ūkio valdas buvo skirta 62,5 mln. Eur.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 23 d. 13:46