Vertinamos akvakultūros įmonių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.29

Vertinamos akvakultūros įmonių paraiškos

Vertinamos akvakultūros įmonių paraiškos
Š. m. balandžio 15 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“.
 
Pagal šią priemonę gauta 13 paraiškų,  jose prašoma suma siekia daugiau nei 4,1 mln. eurų. Iš viso 2016 metais priemonei skirta 5 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos.
 
Pretenduoti į paramą produktyvioms investicijoms į akvakultūrą, produkcijai ir auginamoms rūšims įvairinti, papildomai veiklai, siekiant įvairinti akvakultūros įmonės pajamas, galėjo labai mažos, mažos, vidutinės bei didelės įmonės, kurios jau užsiima arba siekia užsiimti akvakultūros veikla.
 
Primename, kad labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių projektams įgyvendinti parama gali siekti iki 50 proc., o didelių akvakultūros sektoriaus įmonių įgyvendinamai veiklai – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 500 tūkst. eurų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:59