Verslui kaime kurti – paramos lėšos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.04

Verslui kaime kurti – paramos lėšos

Verslui kaime kurti – paramos lėšos
Norintieji pasinaudoti parama verslui kaimo vietovėje kurti ir plėsti dar gali teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki rugsėjo 12 d.
 
Paramos gavėjai – kaimo gyventojai ir labai mažos įmonės
 
Pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ remiamas labai mažų įmonių, kitų smulkiojo verslo veiklų kūrimas ir plėtra kaime, skatinant kaimo paveldo vertybių puoselėjimą bei  ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir taip gerinant gyvenimo kokybę kaimo vietovėje.
 
Visas pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ remiamų veiklų sąrašas pateiktas įgyvendinimo taisyklių pirmame priede.
 
Pagal minėtą priemonę finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui gali būti 207 168 Lt (60 000 Eur), jei paramos gavėjas yra kaimo gyventojas, ir 690 560 Lt (200 000 Eur), jei paramos gavėjas yra labai maža įmonė.
 
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurių deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip pastaruosius vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo yra kaimo vietovėje. Taip pat labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 10 darbuotojų ir kurios turtas ar pajamos neviršija 6 905 600 Lt (2 000 000 Eur).
 
Kartu su paraiška – papildomi dokumentai
 
Kartu su paramos paraiška pareiškėjai, atsižvelgdami į numatytus statybos darbus, turi pateikti parengtą statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą.
 
Jei projekte numatyta nesudėtingų (taip pat ir laikinų) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje, reikia pateikti supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą arba kapitalinio remonto aprašą. Jei paminėti darbai nebus atliekami kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje, kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti kitus bendruosius projekto dokumentus.
 
Nauji reikalavimai ir įsipareigojimai
 
Vadovaujantis naujomis priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ taisyklėmis, paskola projekto daliai, įgyvendinamai skolintomis lėšomis, privalo būti suteikta finansinės institucijos. Iki šiol paskolas projektui finansuoti galėjo teikti ir fizinis, ir juridinis asmuo.
 
Pabrėžtina, jog skolintos lėšos negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM). Taigi, ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės (su PVM) turi sudaryti asmeninės pareiškėjo lėšos. Kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ir skolintas lėšas pagrindžiančius dokumentus.
 
Jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas iki pasirašant paramos sutartį NMA turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.
 
Atkreipiame dėmesį, jog jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.
 
Pareiškėjams, pasirašiusiems paramos sutartį, svarbu nepamiršti laikytis įsipareigojimų nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos ne mažiau kaip penkerius arba, jeigu projektas įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus po paramos sutarties pasirašymo.
 
Primename, jog projekto įgyvendinimas negali trukti ilgiau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Iki šios dienos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas bei galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.
 
Naudingos nuorodos:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 4 d. 16:03