Verslo startas kaime – patrauklus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.12

Verslo startas kaime – patrauklus

Verslo startas kaime – patrauklus
Lapkričio–gruodžio mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Pristatome šių paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paramos pakaks visiems pareiškėjams
 
Paraiškų rinkimo pagal KPP priemonę etapui buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Per kiek ilgesnį nei mėnesį trukusį paraiškų surinkimo laikotarpį būsimi verslininkai, remiantis preliminariais duomenimis, NMA pateikė 291 paraišką, kuriose bendra prašoma paramos suma viršija 7 mln. Eur. Susumavus paraiškų rinkimo rezultatus, jau dabar matyti, jog paramos lėšų pakaks visiems pareiškėjams, ketinantiems pradėti savo verslą kaime.
 
Paraiškas galėjo teikti fiziniai, privatūs bei viešieji juridiniai asmenys
 
Primename, kad paraiškas pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galėjo teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys bei viešieji juridiniai asmenys.
 
Naujam verslui pradėti vienas paramos gavėjas gali tikėtis iki 40 000 Eur Europos Sąjungos paramos, kuri bus teikiama kaip 100 proc. verslo planui įgyvendinti skirta išmoka. Ji bus išmokėta dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Svarbi sąlyga – verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Didžiausias balų skaičius – 100, privalomas – 60
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pateiktoms paraiškoms pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir su paramos paraiška pateiktus dokumentus bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas bei sudaroma projektų prioritetinė eilė. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
 
Vertinant atrankos balus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
NMA, atsižvelgdama į pareiškėjų poreikį žinoti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, trumpai paaiškina vertinimo tvarką. Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, galite susipažinti čia.
 
Sudarius paraiškų atrankos eilę, bus vertinamos paraiškos, surinkusios 60 ir daugiau atrankos balų. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti NMA projektų atrankos komitetui. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo taip pat priims NMA, o apie savo sprendimą pareiškėjus informuos raštu. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 15 d. 16:04