Vėl laukiama tradicinių amatų puoselėtojų paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.03.31

Vėl laukiama tradicinių amatų puoselėtojų paraiškų

Vėl laukiama tradicinių amatų puoselėtojų paraiškų
Tradicinių amatų centrų atstovai nuo balandžio 1 d. vėl kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Paraiškos dėl tradicinių amatų veiklos skatinimo bus renkamos iki birželio 30 d.
 
Šiam paraiškų rinkimui etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų. Vienas paramos gavėjas galės gauti iki 200 000 Eur paramos, paramos intensyvumas – iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Paramos gavėjais pagal priemonę galės būti tradicinių amatų centrai – viešieji juridiniai asmenys, savo veiklą vykdantys kaimo vietovėje, miestelyje, mieste ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.
 
Paraiškas gali teikti tradicinių amatų centrai, patenkantys į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“.
 
Tradicinių amatų centrai, pretenduojantys į paramą, turi teikti viešąsias paslaugas: vykdyti mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengti paskaitas, demonstruoti tradicinius amatus ir kt. Šių centrų veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus. Numatytas vykdyti projektas turi būti ne pelno projektas – įsigytos investicijos privalės būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą. Be to, planuojamas vykdyti projektas turi atitikti savivaldybės plėtros strateginį planą.
 
Kompensuojamos investicijos
 
Tradicinių amatų centrai galės įsigyti naują įrangą, įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus ir kt. prekes, taip pat priemones ir medžiagas, reikalingas tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas ir tradicinių amatų demonstravimui (išskyrus maisto produktus). Parama taip pat gali būti skirta projektui būtiniems statiniams rekonstruoti, kapitalinio remonto darbams, projekto įgyvendinimo vietoje sukurti viešajai infrastruktūrai (apšvietimą, privažiavimą ir kt.). Paramos lėšomis bus kompensuojamos ir viešinimo bei bendrosios išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, kuriuos atitikus suteikiamas numatytas balų skaičius.
 
Norint gauti paramą būtina surinkti yra 50 atrankos balų. Surinkus mažiau nei 50 atrankos balų, paraiška atmetama. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija kvietimui skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas planuoja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus, – suteikiama 20 balų.
 
2. Tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas – suteikiama 20 balų.
 
3. Tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, patalpose demonstruojami tradiciniai amatai – suteikiama 20 balų.
 
4. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui – suteikiami 25 balai.
 
5. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas – suteikiama 15 balų.
 
Paraiškos renkamos teritoriniuose Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) padaliniuose, apie paraiškų teikimo būdus NMA karantino metu galite sužinoti šiame straipsnyje, taip pat kvietime teikti paraiškas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 31 d. 15:32