Veiklą vertinti padeda visuomenės nuomonės tyrimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.22

Veiklą vertinti padeda visuomenės nuomonės tyrimai

Veiklą vertinti padeda visuomenės nuomonės tyrimai
Remiantis paskutinės reprezentacinės visuomenės apklausos duomenimis, dauguma Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) klientų mano, jog parama skirstoma skaidriai ir efektyviai, o jos naudą pajus visi Lietuvos gyventojai. Pareiškėjai ir paramos gavėjai vertina NMA kaip nuolat atsinaujinančią ir besikeičiančią organizaciją.
 
2012 m. pabaigoje buvo atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas: apklaustos dvi tikslinės grupės – 1 000 gyventojų ir 1 000 NMA administruojamos paramos pareiškėjų ar gavėjų. Atliekant tyrimą siekta objektyviai įvertinti minėtų tikslinių grupių informuotumą apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) ir jos priemones, nuomonę apie KPP paramos skirstymo skaidrumą / efektyvumą, požiūrį į NMA veiklą.
 
Trumpai pristatysime pagrindinius 2012 m. atliktos apklausos rezultatus.
 
Apie informuotumą
 
Remiantis apklausos duomenimis, 81 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų bendrąją informaciją apie KPP buvo lengva rasti; 82 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų pakanka bendrosios informacijos apie KPP. Kur kas mažesnė dalis gyventojų laiko save informuotais apie KPP paramą – 41 proc. Kadangi KPP programinis laikotarpis eina į pabaigą, gali būti, jog sumažėjo minėtos tikslinės grupės domėjimasis KPP. Informaciją apie KPP dažniau teigė pastebėję vyresni gyventojai (51–74 metų) bei tie asmenys, kurių draugai ar giminės yra gavę KPP paramą.
 
Teikiant informaciją apie KPP priemones, svarbu pasirinkti tinkamus, tikslinėms grupėms priimtinus informavimo būdus.  49 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų nurodė, kad patogiausia gauti informaciją apie KPP priemones internetu, o 36 proc. – iš NMA interneto svetainės ir kitais būdais. Tiesa, internetas, kaip informacijos šaltinis, patogiausias jaunesniems nei 39 metų pareiškėjams ir  paramos gavėjams.
 
Vyresniems nei 60 metų amžiaus respondentams priimtiniausi tradiciniai informacijos kanalai – televizijos ir radijo laidos, regioninė spauda. Daugiausia, 36  proc., šio amžiaus grupės atstovų pritarė atsakymo variantui, jog patogiausia gauti informaciją iš seniūnijos, vietinės bendruomenės.
 
NMA klientų nuomonė – kur kas palankesnė
 
Lyginant 2012 m. visuomenės apklausą su ankstesniais metais atliktų apklausų rezultatais, pastebima bendra tendencija – pareiškėjų ir paramos gavėjų nuomonė yra palankesnė už Lietuvos gyventojų nuomonę paramos naudos ar paramos skirstymo skaidrumo klausimais. 76 proc. 2012 m. apklaustų pareiškėjų ir paramos gavėjų išreiškė nuomonę, kad KPP paramos naudą pajus Lietuvos gyventojai, bet tik 51 proc. gyventojų įžvelgė šios paramos naudą.
 
Taip pat išsiskyrė gyventojų ir pareiškėjų bei paramos gavėjų nuomonės dėl paramos skirstymo skaidrumo ir efektyvumo. 2012 m. 73 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų pritarė, kad parama skirstoma skaidriai ir efektyviai, bet šiai nuomonei pritarė tik 21 proc. Lietuvos gyventojų. 2012 m. padaugėjo pareiškėjų ir paramos gavėjų, manančių, kad paraišką paramai gauti parengti paprasta (nuo 65 proc. 2011 m. – iki 67 proc. 2012 m.). Taip pat per pastaruosius metus padaugėjo pareiškėjų ir paramos gavėjų, patenkintų galimybėmis teikti procedūrų tobulinimo pasiūlymus (nuo 42 proc. 2011 m. padidėjo iki 50 proc. 2012 m.).
 
Džiugu, kad net 80 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų pritaria nuomonei, kad NMA nuolat atsinaujina ir keičiasi.
 
Apklausos dalyviams dėkojame už išreikštą nuomonę ir tam paskirtą laiką. Jūsų atsakymai padeda mums rasti efektyviausią informacijos apie KPP pateikimo būdą bei kanalus, skatina tobulinti paramos administravimo procesą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:59