Vasarį – nauji kvietimai teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.01

Vasarį – nauji kvietimai teikti paraiškas

Vasarį – nauji kvietimai teikti paraiškas
Nuo 2012 m. vasario 1 d. renkamos paraiškos paramai gauti pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemones:
 
  1. „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ – 2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
  2. „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – 2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. kovo 30 d.
  3. „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – 2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. kovo 30 d.
  4. „Nacionalinis kaimo tinklas“ (projektams pagal Tinklo 2009–2013 m. veiksmų programos V ir VI kryptis) –  2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. kovo 30 d.
  5. „Nacionalinis kaimo tinklas“ (projektams pagal Tinklo 2009–2013 m. veiksmų programos VII kryptį) –  2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
 
Priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas„ pirmoji mokymo kryptis – 2012 m. vasario 1 d. – 2012 m. balandžio 30 d.
 
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos paramai gauti pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Nacionalinis kaimo tinklas“ bus renkamos remiantis naujomis įgyvendinimo taisyklėmis, kurias galite rasti čia.
 
Kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones rasite paspaudę šią nuorodą. Primename, kad paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą.
 
Visas 2012 metų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones rinkimo grafikas pateikiamas čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:30