Vasarį – galutiniai mokėjimo prašymai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.24

Vasarį – galutiniai mokėjimo prašymai

Vasarį – galutiniai mokėjimo prašymai
Baigiantis vasariui, turėtų sukrusti jaunieji bei smulkieji ūkininkai. Iki šio mėnesio pabaigos projektų vykdytojai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, pasibaigus verslo plano įgyvendinimo (finansiniams) metams, privalo pateikti galutinius mokėjimo prašymus.
 
Minėtų veiklų vykdytojai paskutinį mokėjimo prašymą turi pateikti ne vėliau, kaip vasario mėnesį, pasibaigus ketvirtiems nuo paraiškos pateikimo metų finansiniams metams. Ūkininkams, įgyvendinantiems projektus pagal veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, ši nuostata taikoma tuo atveju, jei ūkininkas numatęs teikti 2 mokėjimo prašymus.
 
Primintina, kad verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga – data, kai ūkyje sudaroma finansinė atskaitomybė. Taigi, per tam tikrus kalendorinius metus įgyvendinę verslo planą, paramos gavėjai galutinius mokėjimo prašymus gali pateikti kitais metais po verslo plano įgyvendinimo, t. y. pasibaigus finansiniams metams.
 
Teikdamas paskutinį mokėjimo prašymą, paramos gavėjas NMA privalo pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus, finansinių metų, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas, finansinės atskaitomybės dokumentus. Taip pat, teikiant paskutinį mokėjimo prašymą, NMA būtina pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. 
 
Svarbu žinoti, kad mokėjimo prašymai gali būti teikiami ir popierine forma, ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą – ŽŪMIS. Galutinės įgyvendinto projekto ataskaitos priimamos tik per ŽŪMIS.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 28 d. 10:12