Vasarą surinktoms miškininkų paraiškoms paramos lėšų pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.09

Vasarą surinktoms miškininkų paraiškoms paramos lėšų pakanka

Vasarą surinktoms miškininkų paraiškoms paramos lėšų pakanka
Rugpjūčio pabaigoje baigėsi pirmas šiais metais paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priėmimo etapas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Per du paraiškų priėmimo mėnesius, nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pateikta 160 paraiškų, bendra prašoma suma siekia beveik 600 tūkst. Eur. Projektams įgyvendinti Žemės ūkio ministerija skyrė 3,4 mln. Eur ES ir valstybės biudžeto paramos lėšų. Tad visoms paraiškos finansuoti parmos lėšų pakanka. Tai pirmas paraiškų priėmimo etapas šiais metais. Antrą kartą dėl paramos miškininkai galės kreiptis nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 28 d.
 
Pagal minėtą veiklos sritį parama teikiama šioms veikloms:
  1. pamiškių formavimui;
  2. miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui;
  3. nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus;
  4. jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui;
  5. vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui.
Su paramos teikimo sąlygomis, reikalavimais pareiškėjams, projektų atrankos kriterijais galima susipažinti NMA straipsnyje.
 
Šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atlieka miškininkų pateiktų paraiškų prioritetinį vertinimą. Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nėra sudaromos).
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 9 d. 16:15