Vandentvarkos projektams įgyvendinti paprašyta per 31 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.07

Vandentvarkos projektams įgyvendinti paprašyta per 31 mln. Eur paramos

Vandentvarkos projektams įgyvendinti paprašyta per 31 mln. Eur paramos
Du pirmuosius vasaros mėnesius Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Dėl šios paramos į NMA kreipėsi 89 pareiškėjai. Kam iš jų bus skirta parama, paaiškės sudarius paraiškų prioritetinę eilę.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 23 634 348 Eur paramos lėšų. Suskaičiavus bendrą pateiktose paraiškose prašomą paramos sumą, paaiškėjo, jog ji beveik trečdaliu viršija skirtąją – sudaro 31 333 529 Eur, tad parama bus teikiama pareiškėjams, kurių paraiškos surinks didžiausią atrankos balų skaičių. Tai paaiškės sudarius paraiškų prioritetinę eilę, kuri, vadovaujantis administravimo taisyklėmis, sudaroma per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų pateikimo NMA dienos.
 
Daugiausia paraiškų – Telšių krašte
 
Primename, kad paraiškas dėl lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo, lauko drenažo sistemų pritaikymo, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimo bei įrengimo ir ariamosios žemės kalkinimo galėjo teikti savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškos buvo teikiamos individualiai arba su partneriais.
 
Daugiausia paraiškų pateikta Telšių rajone – čia norima įgyvendinti 10 vandentvarkos projektų, Biržų rajone pateiktos 9 paraiškos, Rokiškio ir Ukmergės rajonų savivaldybėse planuojama įgyvendinti po 7 projektus. Tačiau akivaizdu, jog ši parama reikalinga daugeliui Lietuvos rajonų – paraiškų gauta iš 34 šalies miestų ir rajonų savivaldybių.
 
Numatytai veiklai vykdyti bus finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM). Pareiškėjai gali tikėtis iki 300 tūkst. Eur. paramos vienam projektui įgyvendinti, kai nėra rekonstruojami polderiai, arba iki 600 tūkst. Eur, kai rekonstruojami polderiai.
 
Atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriuos atitikus, paraiškai suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba tvenkinių hidrotechninius statinius, – suteikiama 20 balų.
 • Jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą.
 • Numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje, – suteikiama 15 balų.
 • Projektai, kuriuose griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
  • 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
  • 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
  • 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti tiltus, – suteikiama 20 balų.
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 7 d. 13:20