Vandentvarkos projektams finansuoti paprašyta 18 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.10

Vandentvarkos projektams finansuoti paprašyta 18 mln. Eur paramos

Vandentvarkos projektams finansuoti paprašyta 18 mln. Eur paramos
Birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ priėmimo terminas. Supažindiname su preliminariais paraiškų rinkimo rezultatais.
 
Dėl paramos vandentvarkos projektams finansuoti galėjo kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškos buvo renkamos nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo laikotarpiu vandentvarkos projektams finansuoti buvo pateiktos 59 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma sudaro 18 127 935 Eur. Paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 13 694 920 Eur paramos lėšų, taigi prašoma paramos suma viršija skirtąją daugiau kaip 1,3 karto.
 
Paraiškos pagal KPP investicines priemones vertinamos 2 etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šiuo metu NMA atlieka prioritetinį paraiškų vertinimą pagal veiklos įgyvendinimo taisyklėse nustatytus 6 projektų atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Apie sudarytą paraiškų pirmumo eilę informuosime atskira žinute. Susipažinti su reikalavimais pareiškėjams bei atrankos kriterijais galima čia.
 
NMA paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę teikia Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), kurios sudarytas Projektų atrankos komitetas (PAK) svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba nekyrimo) priima ŽŪM ministras ar jo įgaliotas asmuo. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 10 d. 12:23