Valstybinei mokesčių inspekcijai – informacija apie paskolų teikimo sutartis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.04.24

Valstybinei mokesčių inspekcijai – informacija apie paskolų teikimo sutartis

Valstybinei mokesčių inspekcijai – informacija apie paskolų teikimo sutartis
Siekdama skaidraus ir efektyvaus Europos Sąjungos (ES) lėšų įsisavinimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teiks informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (VMI) apie projektų vykdytojų sudarytas paskolų teikimo sutartis su fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis (ne bankinėmis institucijomis).
 
Kiekvienas pareiškėjas, pretenduojantis gauti ES paramą, turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį. Vienas iš galimų šaltinių yra iš fizinių ir (arba) juridinių asmenų skolintos lėšos. Tačiau pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai projektai nėra vykdomi būtent dėl realaus finansavimo šaltinio neturėjimo. Ir nors NMA neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą ir realumą, buvo nuspręsta imtis prevencinių veiksmų ir informuoti VMI apie projektų vykdytojų sudarytas paskolų teikimo sutartis su ne bankinėmis institucijomis, kurios viršija 500 tūkst. Lt. Tokiu būdu siekiama užtikrinti tinkamą projektų finansavimą bei efektyvesnį ES paramos įsisavinimą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:49