Valstybės parama kaimo bendruomenėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.12

Valstybės parama kaimo bendruomenėms

Valstybės parama kaimo bendruomenėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) rugsėjo mėnesį papildomai pasirašė 87 paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis, kurioms bus teikiama parama pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“. Paramos suma siekia 378 tūkst. eurų. Artimiausiu metu paramos gavėjus pasieks avansinės išmokos.
 
Pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ papildomai finansuojami 79 projektai. Jiems skirta 358 tūkst. eurų paramos. Dar 8 projektai 20 tūkst. eurų parama remiami pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“.
 
Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Didžiausia paramos suma vienam viešųjų erdvių tvarkymo projektui – 5 tūkst. eurų, o vienam materialinės bazės stiprinimo projektui – iki 3 tūkst. eurų.
 
Atkreipiame dėmesį, kad iki pirkimų procedūrų pradžios paramos gavėjai su NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi turi suderinti prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimo dokumentus.
 
Projektai turi būti įgyvendinti ir mokėjimo prašymai pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d.
 
Daugiau apie paramą kaimo bendruomenių veiklai remti galite sužinoti čia.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:45