Valdoms modernizuoti paprašyta du kartus daugiau paramos negu skirta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.07

Valdoms modernizuoti paprašyta du kartus daugiau paramos negu skirta

Valdoms modernizuoti paprašyta du kartus daugiau paramos negu skirta
Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, šiais metais dėl paramos galėjo kreiptis nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Supažindiname su preliminariais paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ rinkimo rezultatais.
 
Per paminėtą laikotarpį ūkininkai pateikė 1 251 paraišką ir paprašė daugiau kaip 53 mln. Eur paramos. Tuo tarpu šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 25 mln. Eur paramos suma. Taigi prašoma paramos suma viršija skirtąją daugiau kaip 2 kartus.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti čia.
 
Kaip nustatyta KPP programos administravimo taisyklėse, paraiškų pirmumo eilė bus sudaryta per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Ji bus paskelbta NMA svetainėje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 7 d. 15:07