Užsiimantys versline žvejyba gali kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.13

Užsiimantys versline žvejyba gali kreiptis paramos

Užsiimantys versline žvejyba gali kreiptis paramos
Balandžio 10 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki birželio 9 d.
 
Pasinaudoti parama ir modernizuoti savo turimus žvejybos laivus kviečiami žuvininkystės sektoriaus atstovai, užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Didžiausia galima paramos suma yra 3150 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad jei gautose paraiškose prašoma bendra suma viršis planuojamą 15 848 Eur paramą, paraiškos bus sugrupuojamos pagal šiuos projektų pirmumo atrankos kriterijus:
  • laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų (atitiktis vertinama pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo duomenis);
  • laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Atsižvelgiant į paramos paraiškų pagal žuvininkystės priemones priėmimo grafiką 2017 metams, pareiškėjai gauti paramą variklių keitimui ar modernizavimui bus kviečiami dar du kartus – vasarą ir rudenį. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 13 d. 11:17