Užbaigto projekto metinės ataskaitos – tik per ŽŪMIS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.04

Užbaigto projekto metinės ataskaitos – tik per ŽŪMIS

Užbaigto projekto metinės ataskaitos – tik per ŽŪMIS
Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programų investicinių priemonių veikloje ir baigę įgyvendinti projektus, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. turi pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas.
 
2015 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėse ir 2015 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos administravimo taisyklėse numatyta, kad galutinę projekto įgyvendinimo ir metines ataskaitas paramos gavėjai turi pateikti elektronine forma per informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Pridedami dokumentai taip pat turi būti elektroninės formos, t. y.  nuskenuotas popierinis dokumentas.
 
Reikalavimas kasmet pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas taikomas su investicijomis susijusių priemonių atveju, kai paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad vertinant metines ataskaitas tikrinama, kaip laikytasi visų įsipareigojimų. Jeigu nustatoma neatitikimų, taikomos sankcijos. Pažymėtina ir tai, kad sankcijos gali būti taikomos ir pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui, kai vertinant ataskaitas paaiškėja, kad projekto priežiūros laikotarpiu buvo padaryta pažeidimų arba nesilaikyta įsipareigojimų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. lapkričio 5 d. 14:06