Užbaigto projekto metines ataskaitas reikia pateikti iki balandžio 30 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.12

Užbaigto projekto metines ataskaitas reikia pateikti iki balandžio 30 d.

Užbaigto projekto metines ataskaitas reikia pateikti iki balandžio 30 d.
Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse ir užbaigę įgyvendinti projektus, visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) turi pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas.
 
Reikalavimas taikomas su investicijomis susijusių priemonių atveju, kai paramos gavėjas mažiausiai 5 arba 7 metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo įsipareigoja be rašytinio NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti interneto svetainėje.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:07