Užbaigto projekto ataskaitos – tik per ŽŪMIS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.19

Užbaigto projekto ataskaitos – tik per ŽŪMIS

Užbaigto projekto ataskaitos – tik per ŽŪMIS
Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programų investicinių priemonių veikloje, galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metines ataskaitas privalo teikti per informacinę sistemą ŽŪMIS.
 
Primename, kad praėjusių metų spalio pabaigoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP 2014–2020 m.) ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP 2007–2013 m.) administravimo taisyklėse įtvirtinta nuostata, kad galutinę projekto įgyvendinimo ir metines ataskaitas paramos gavėjai turi pateikti elektronine forma per informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt.
 
Galimybę ataskaitas pildyti internetu turi visi paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. priemones, taip pat paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Jeigu nėra galimybės ataskaitos pateikti per ŽŪMIS pildant duomenis internetu, tokiu atveju per ŽŪMIS reikia pateikti užpildytą ir nuskenuotą ataskaitos formą. Ataskaitų formas galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje (KPP 2007–2013 m. ataskaitų formos, KPP 2014–2020 m. ataskaitų formos). Pridedami papildomi dokumentai taip pat turi būti elektroninės formos – nuskenuotas popierinis dokumentas.
 
Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą paramos gavėjai turi pateikti baigę įgyvendinti projektus, o užbaigto projekto metines ataskaitas – visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d.
 
Reikalavimas kasmet pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas taikomas su investicijomis susijusių priemonių atveju, kai paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. sausio 19 d. 15:45