Užbaigti projektus – iki birželio 30 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.03

Užbaigti projektus – iki birželio 30 d.

Užbaigti projektus – iki birželio 30 d.
Daugelį projektų pagal Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 m. veiksmų programą reikia baigti ir visus projektų baigimą įrodančius dokumentus pateikti iki š. m. birželio 30 d.
 
Tai padaryti iki nurodytos dienos turi ir asmenys, paramos lėšomis atnaujinantys bei modernizuojantys laivus pagal priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ taisykles (ne pagal supaprastintąsias taisykles).
 
Paramos projektus įgyvendinti ir pateikti tai įrodančius dokumentus ne vėliau kaip iki minėtos datos turi paramos pagal programos priemones „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ ir „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ gavėjai.
 
Atlikti investicijas ir ne vėliau kaip iki š. m. birželio 30 d. baigti įgyvendinti projektus reikia ir priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Parama bendro intereso priemonėms“, „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“, priemonės „Investicijos į akvakultūros įmones“ (kai paraiškos pateiktos ne pagal supaprastintąsias taisykles) dalyviams.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. birželio 3 d. 10:05