Už senųjų veislių išsaugojimą – parama (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.03

Už senųjų veislių išsaugojimą – parama (atnaujinta)

Už senųjų veislių išsaugojimą – parama (atnaujinta)
Š. m. balandžio 11 d. – birželio 6 d. priimamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Paraiškos priimamos kartu su žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaracijomis.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ skirta 1 449 000 Eur paramos lėšų.
 
Parama teikiama 5, 6 arba 7 metus
 
Kompensacinės išmokos ūkininkams mokamos už paramos paraiškoje įsipareigotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių skaičių. Parama mokama 5, 6 arba 7 metus.  Pareiškėjas turi laikyti bent 1 arklį, (arba) galviją, (arba) 2 kiaules, (arba) 5 avis, (arba) 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms, kurioms gresia išnykimas.
 
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjai privalo ŽŪIKVC užregistruoti valdos duomenis bei atnaujinti duomenis šio centro Galvijų veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje ir Arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje, ir Kiaulių veislininkystės informacinėje sistemoje.
 
Paramos dydis
 
Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus, skaičiuojant išmokos dydį vienam sutartiniam gyvuliui (SG):
 • už žemaitukų veislės arklius mokama 200 Eur už 1 SG;
 • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG;
 • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
 
Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitiktis SG
 
Apskaičiuoti paramos dydį už nykstančių senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių gyvūną pareiškėjai turėtų remdamiesi gyvūnų vieneto atitikties SG lentele (3 taisyklių priedas). Joje pateikiamos šios reikšmės:
 • buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių*, – 1 SG;
 • galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų* – 0,6 SG;
 • galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių* – 0,4 SG;
 • avys ir ožkos – 0,15 SG;
 • veislinės paršavedės (> 50 kg)* – 0,5 SG;
 • kitos kiaulės – 0,3 SG;
 • kiti naminiai paukščiai – 0,03 SG.
* SG skaičiuojamas pagal esamus faktinius gyvūnų amžiaus ir svorio duomenis.
 
Pavyzdžiui, remiantis šia lentele, pareiškėjui už vieną senojo genotipo Lietuvos juodgalvę avį mokama 28,05 Eur (187 x 0,15 = 28,05). Paramos dydis už vieną senojo genotipo juodmargę karvę (nuo 6 mėn. iki 2 metų) – 120 Eur (200 x 0,6 = 120), už Lietuvos vištinę žąsį – 4,86 Eur (162 x 0,03 = 4,86).
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 18 d. 08:40