Už senųjų veislių gyvulių išsaugojimą teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.12

Už senųjų veislių gyvulių išsaugojimą teikiama parama

Už senųjų veislių gyvulių išsaugojimą teikiama parama
Nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ skirta 1 167 573 Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Kompensacinės išmokos – iki 6 metų
 
Kompensacinės išmokos ūkininkams mokamos už paramos paraiškoje įsipareigotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių skaičių. Parama mokama 5 arba 6 metus. Pareiškėjas turi laikyti bent 1 arklį (arba) galviją, (arba) 2 kiaules, (arba) 5 avis, (arba) 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms, kurioms gresia išnykimas.
 
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjai privalo ŽŪIKVC užregistruoti valdos duomenis bei atnaujinti duomenis šio centro Gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje.
 
Paramos dydis
 
Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus, skaičiuojant išmokos dydį vienam sutartiniam gyvuliui (SG):
 • už žemaitukų veislės arklius mokama 200 Eur už 1 SG;
 • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG;
 • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
Gyvūnų vieneto atitiktis sutartiniam gyvuliui
 
Pareiškėjai, norėdami išsiaiškinti laikomų senųjų veislių gyvūnų ir paukščių atitiktį SG, gali pasiremti šiomis atitikties reikšmėmis:
 • buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių*, – 1 SG;
 • galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų* – 0,6 SG;
 • galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių,* – 0,4 SG;
 • avys ir ožkos – 0,15 SG;
 • veislinės paršavedės (> 50 kg)* – 0,5 SG;
 • kitos kiaulės – 0,3 SG;
 • kiti naminiai paukščiai – 0,03 SG.
* SG skaičiuojamas pagal esamus faktinius gyvūnų amžiaus ir svorio duomenis.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 12 d. 14:22