Už deklaruotus plotus – 87 proc. paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.03.30

Už deklaruotus plotus – 87 proc. paramos lėšų

Už deklaruotus plotus – 87 proc. paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra iki š. m. kovo 20 d. išmokėjo apie 87 proc. išmokų už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Žemės ūkio subjektams toliau buvo mokamos ir kitos išmokos, taip pat pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones.
 
Iš viso paramos gavėjus jau pasiekė 312,32 mln. Eur (1 078,38 mln. Lt) tiesioginių išmokų už 2014 m. deklaruotus plotus, o tai sudaro apie 87 proc. skirtos sumos. Kovą pareiškėjams išmokėta 6,8 mln. Eur (23,47 mln. Lt) išmokų. Balandžio mėnesį ūkininkus turėtų pasiekti 15 mln. Eur (51,8 mln. Lt) išmokų suma.
 
Ūkininkaujantieji nenašiose žemėse pagal KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ jau sulaukė apie 38 mln. Eur (131,2 mln. Lt). Kovą pareiškėjams pagal šią priemonę išmokėta 9,8 mln. Eur (33,84 mln. Lt) paramos. Ateinantį mėnesį šiems ūkininkams planuojama išmokėti dar apie 6,6 mln. Eur (23,82 mln. Lt).
 
Toliau buvo mokamos išmokos pagal KPP priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Paramos gavėjus iki kovo 20 d. jau pasiekė per 11,64 mln. Eur (40,19 mln. Lt). Daugiau kaip tūkstantis ekologiškai ūkininkaujančių pareiškėjų jau sulaukė 11,4 mln. Eur (39,36 mln. Lt) paramos. Ateinantį mėnesį paramos gavėjams pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ numatyta išmokėti apie 12,9 mln. Eur (44,54 mln. Lt).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:59