Ūkio darbų terminai rugpjūtį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.01

Ūkio darbų terminai rugpjūtį

Ūkio darbų terminai rugpjūtį
Pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti nustatytu laiku.
 
Ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo veiklos, pagal kurią ūkininkai yra prisiėmę įsipareigojimus.
 
Siekiantiems tiesioginių išmokų
 
Pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų ir įregistravę bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, nušienauti pievas privalo ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 
Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ veiklose
 
Ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo iki rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d. ir iki šios datos išvežti antrosios pjūties žolę. Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1 SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
 
Vykdant veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ būtina vieną kartą per metus nušienauti melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą. Pradėti šienavimą galima ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., o baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Ūkininkaujantys natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą pareiškėjai pusės teritorijos šienavimą gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., jei Aplinkos ministerija randa buveinėse perinčių paukščių. Nušienauti visą likusį plotą bei išvežti nušienautą žolę pareiškėjai laiko turi iki spalio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl aukšto gruntinio vandens į tokius laukus negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika. Tuo tarpu vykdantys veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinės bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, pradėti šienauti pusę teritorijos ploto gali ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d.
 
Vykdant veiklą „Dirvožemio apsauga“ ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį arba jų ražienas būtina suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. Antraisiais metais daugiametes žoles, jei įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis, jų nenušienavus – suarti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.
 
Ūkininkams, vykdantiems veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, rekomenduojama tarpinius pasėlius pasėti per savaitę po pagrindinio derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.
 
Tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą
 
Vykdantys priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ privalo liepos–rugpjūčio mėn. arba balandžio–gegužės mėn. įsėti medingųjų augalų mišinį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų. Mišinio laukai įveisiami kaip atskiri laukai arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nė vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio.
 
Tie patys ūkio darbų atlikimo terminai, kaip ir 2014–2020 metų programinio laikotarpio dalyviams, galioja tęsiantiems įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ūkininkams. Jie privalo antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas, pagrindinius įsipareigojimus bei reikalavimus galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 1 d. 10:59