Ūkio darbų pradžia – nustatytą dieną
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.10

Ūkio darbų pradžia – nustatytą dieną

Ūkio darbų pradžia – nustatytą dieną
Ūkininkai, kurie toliau laikosi įsipareigojimų pagal su plotu susijusias ankstesnio laikotarpio programos priemones ir prisiėmė įsipareigojimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, turėtų nepamiršti laiku atlikti būtinuosius ūkio darbus, bet kai kuriuos galima pradėti dirbti ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 
Tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“ ir „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“ prisiėmę asmenys šienavimo darbus gali pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 
Ta pati šienavimo darbų pradžia nustatyta ir pareiškėjams, kurie šiais metais įsipareigojo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.
 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos veiklos „Šlapynių tvarkymas“ dalyviai nuo liepos 15 d. gali pradėti ganyti gyvulius (tik nepririštus aptvaruose).
 
Pažymėtina, kad ganomų gyvulių tankis viename ha neturi būti didesnis kaip 1 SG (vienas sutartinis gyvulys).
 
Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 10 d. 10:06