Ūkio darbų kalendoriuje artėja aktuali data
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.02.22

Ūkio darbų kalendoriuje artėja aktuali data

Ūkio darbų kalendoriuje artėja aktuali data
Ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, primename apie artėjantį įsipareigojimų terminą – kovo 1 d. Ši data aktuali ir tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio analogišką priemonę.
 
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
 
Vykdydami veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja išlaikyti tarpinius pasėlius ant dirvos paviršiaus iki šių metų kovo 1 d.
 
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
 
Ūkininkai, gaunantys kompensacines išmokas už šlapynių tvarkymą, nenuganytos žolės likučius turi nušienauti, o pašalintą nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius pašalinti iki šių metų kovo 1 d. Taip pat šis reikalavimas galioja dalyvaujantiems analogiškoje veikloje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.
 
Ražienų laukai per žiemą
 
Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ būtina iki derliaus nuėmimo žemės ūkio augalų plotus ariamojoje žemėje periodiškai įdirbti, kad nebūtų žemės ūkio augalus stelbiančių piktžolių. Nuėmus derlių, šiaudus reikia sutvarkyti, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba šiaudus galima susmulkinti ir paskleisti dirvos paviršiuje. Nupjovus javus, įsipareigojama laukų neaparti iki  šių metų kovo 1 d. Įsipareigotame lauke iki apariant ražienas, negalima naudoti augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų ir srutų po derliaus nuėmimo. Ražienų negalima kalkinti ir skusti.
 
Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas
 
Prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ūkininkai turėjo likusį deklaruotą plotą (50 proc.) nušienauti ir žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. Jei dėl aukšto gruntinio vandens technika negalėtų įvažiuoti, žolę (sukrautą į krūvas) būtina išvežti iki šių metų kovo 1 d. Šis reikalavimas galioja ir dalyvaujantiems veikloje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 22 d. 09:44