Ūkio darbai liepą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.17

Ūkio darbai liepą

Ūkio darbai liepą
Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones ar tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą, turėtų nepamiršti atlikti būtinuosius ūkio darbus. Primename paramos gavėjams aktualias liepos mėnesio datas.
 
Vykdantys įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ pradėti ganyti gyvulius gali ne anksčiau kaip gegužės 1 d., o šienavimo darbus pradėti – ne anksčiau liepos 15 d. Ganant gyvulius, jų tankis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. neturi būti didesnis kaip 1 SG hektarui.
 
Įgyvendinant programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ pirmaisiais metais – iki liepos 1 d. privaloma ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles.
 
Ne anksčiau liepos 15 d. šienavimo darbus gali pradėti ir asmenys, prisiėmę tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“ ir „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“.
 
Dalyvaujantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ vėlyvajam žydėjimui stimuliuoti ne vėliau kaip iki liepos 1 d. turi nupjauti pusę ploto, o ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. nupjauti visą plotą. Nupjautą žolę privalu išvežti iki rugsėjo 30 d.
 
Liepos 1 d. – svarbi data dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“. Ne vėliau kaip iki šios dienos ūkininkai gali paversti ariamąją žemę į daugiametę pievą. Toks pats reikalavimas galioja ir pareiškėjams, prisiėmusiems tęstinius įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programos analogišką veiklą.
 
NMA parengė svarbiausių datų kalendorių, kuriame ūkininkai gali pasitikrinti aktualias darbų atlikimo datas. Kviečiame naudotis kalendoriumi.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 17 d. 11:13