Ūkininkų sąskaitas pasieks 3,4 mln. Eur išmokų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.05

Ūkininkų sąskaitas pasieks 3,4 mln. Eur išmokų

Ūkininkų sąskaitas pasieks 3,4 mln. Eur išmokų
Šią savaitę ūkininkams pradedamos mokėti finansų disciplinos kompensavimo paramos lėšos pagal 2015 m. išmokų už deklaruotus plotus paraiškas. Finansinės drausmės mechanizmas buvo taikomas tiesioginėms išmokoms nuo 2013 m., siekiant papildyti žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) penktadienį (spalio 6 d.) į 36 tūkst. ūkininkų sąskaitas perves 3,4 mln. Eur paramos sumą. Šios lėšos skirtos kompensuoti ūkininkams prarastas pajamas dėl 2015 m. tiesioginių išmokų paraiškoms pritaikytos finansų disciplinos.
 
Paramos gavėjui mokėtina kompensavimo suma apskaičiuojama pateiktai paraiškai pritaikytą finansinės disciplinos sumą dauginant iš finansinės disciplinos kompensavimo koeficiento. Išmokai už 2015 m. paraišką taikomas 0,884, už 2014 m. paraišką – 0,878 koeficientas (kompensacinės išmokos už 2014 m. paraiškas mokamos mirusių ūkininkų valdų perėmėjams). Tačiau tuo atveju, kai apskaičiuota kompensavimo suma yra mažesnė nei 1 euras, apskaičiuota suma paramos gavėjui yra neskiriama.
 
Jei paramos gavėjui buvo pritaikyta sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą, finansinės disciplinos kompensavimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į sumažintą dėl sankcijos išmokų sumą.
 
Finansinės disciplinos kompensavimo suma mokama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo.
 
Siekdami, kad kompensacinės lėšos pasiektų paramos gavėjų ar jų valdos perėmėjų sąskaitas, prašome ūkininkų pasitikrinti, ar nesikeitė bankas ir (ar) banko sąskaita. Lengvai ir paprastai tai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo. Paramos gavėjui nepatikslinus duomenų per vienerius kalendorinius metus nuo prašymo išsiuntimo paramos gavėjui ir (arba) savivaldybei arba rajono konsultavimo biurui, kompensacinės lėšos bus anuliuojamos.
 
Išmokėtą finansų disciplinos kompensavimo sumą pareiškėjas galės sužinoti prisijungęs prie NMA informacinio portalo ir paspaudęs nuorodą „Mokėjimų/atsiskaitymų informacija“. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 11 d. 09:37