Ūkininkų laukia buhalterinės apskaitos pokyčiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.09

Ūkininkų laukia buhalterinės apskaitos pokyčiai

Ūkininkų laukia buhalterinės apskaitos pokyčiai
Balandžio pabaigoje buvo pakeistos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos. Rekomendacijos aktualios ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.
 
Žemės ūkio ministro balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 buvo pakeistos ir nauja redakcija patvirtintos Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos.
 
Nors pagal naujas buhalterinės apskaitos tvarkymo rekomendacijas ūkininkai privalės tvarkyti finansinių metų apskaitą ir sudaryti ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas tik nuo 2020 m., jos gali būti taikomos ir sudarant ankstesnių (pradedant 2018 metais) ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. 
 
Asmenys, kurie buhalterinę apskaitą pagal naujos redakcijos rekomendacijas pradės tvarkyti jau 2018 m. ar 2019 m., pasibaigus atitinkamiems metams turės sudaryti naujas finansinių ataskaitų formas, kurios patvirtintos kartu su minėtų rekomendacijų pakeitimu.
 
Su naujomis Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis galima susipažinti čia.
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 10 d. 10:29