Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.16

Ūkininkaujančių nederlingose žemėse dėmesiui

Ūkininkaujančių nederlingose žemėse dėmesiui
Š. m. balandžio 11 d. buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklės. Taisyklių pakeitimas aktualus ūkininkams, deklaruojantiems pievas ir (ar) ganyklas.
 
Tai, kad siekiantys gauti paramą už deklaruotas pievas ir (ar) ganyklas, nepriklausomai nuo to, kokio nepalankumo vietovėje ūkininkauja, privalo turėti bent 0,25 SG/ha pievų ir (ar) ganyklų, buvo patvirtinta ir ankstesnėse taisyklėse. Nustatant SG, skaičiuojamas vidurkis per kalendorinius metus (nuo praėjusių metų kovo 31 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d.) pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis, vertinant visų deklaruojamų pievų ir (ar) ganyklų, už kurias prašoma paramos, plotų ir atitinkamą laikotarpį laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų santykį.
 
Balandžio 11 d. taisyklių pakeitimu buvo patikslinta ūkinių gyvūnų laikymo vieta – ji turi būti registruota gamtinių / kitų specifinių kliūčių turinčioje vietovėje ar vietovėje, kuri neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, arba besiribojančioje su šiomis vietovėmis teritorijoje.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 16 d. 10:12