Ūkininkams naudinga informacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.11

Ūkininkams naudinga informacija

Ūkininkams naudinga informacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra atnaujino Kompleksinės paramos reikalavimų ir žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų vadovą. Leidinyje pateikta informacija padės ūkininkams tinkamai vykdyti įsipareigojimus, pasitikrinti, ar deklaruojami plotai atitinka reikalavimus. Skaitmeniniu formatu parengtą leidinį rasite NMA interneto svetainėje.
 
Kompleksinės paramos reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimai bei valdymo reikalavimai. Šių reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Taip pat jie galioja pareiškėjams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Kompleksinės paramos reikalavimų ir žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų vadove pareiškėjai suras ne tik reikalavimų bei žemės ūkio veiklos kriterijų aprašus su nuorodomis į teisės aktus, bet ir gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžių su juos iliustruojančiomis nuotraukomis, kurios buvo padarytos Kontrolės departamento specialistų atliekant patikras vietoje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 11 d. 08:48