Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.07

Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus

Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus
Informuojame, kad jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršija nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), nustatomas pažeidimas ir taikomos sankcijos. Siekdami padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų primename, kad ūkinių gyvulių laikytojai turėtų suskubti ir iki metų pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas.
 
Ūkinių gyvulių laikytojai įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą dar gali iki šių metų pabaigos.
 
Jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios 2020 m. gali siekti 1–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paramos paraišką sumos. Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvūno (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.
 
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus skaitmeniniu formatu rasite NMA parengtame leidinyje „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 7 d. 08:17